เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563126
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน)119
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน)122
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปี 2562 (รอบ 12 เดือน)113
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 (รอบ 12 เดือน)115
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน)113
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน)111

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB