เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน245 ต.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม253 ก.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม164 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน203 ก.ค. 63
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 25631494 มิ.ย. 63
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 25631735 พ.ค. 63
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563487 เม.ย. 63
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563453 มี.ค. 63
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563454 ก.พ. 63
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562436 ม.ค. 63
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562444 ธ.ค. 62
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562254 พ.ย. 62
ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB