เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 256445 เม.ย. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256445 มี.ค. 64
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563224 มี.ค. 64
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563274 มี.ค. 64
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563264 มี.ค. 64
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564334 มี.ค. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน535 ต.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม543 ก.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม404 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน503 ก.ค. 63
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 25631914 มิ.ย. 63
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 25632055 พ.ค. 63
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563677 เม.ย. 63
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563713 มี.ค. 63
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563644 ก.พ. 63
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562626 ม.ค. 63
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562674 ธ.ค. 62
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562434 พ.ย. 62
ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB