เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย(เพิ่มเติม)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6030 ต.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเดิมโดยการเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบโดยใช้เกรดเดอร์ 1628 พ.ย. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อยแห่งใหม่ บริเวณ หมู่ที่ ๓ บ้านโคกเศรษฐี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15317 มิ.ย. 62
ประกาศราคากลางจ้างออกแบบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย (แห่งใหม่)23029 ส.ค. 61
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหน้าฝายคลองแปด หมู่ที่ 9 บ้านคลองแปด ตำบลซับน้อย 22724 ส.ค. 61
ประกาศราคากลางโครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย(แห่งใหม่) โดยวิธีประกาศเชิญชวน19116 ส.ค. 61
ประกาศราคากลางก่อสร้างฝายชะลอน้ำ บริเวณกลุ่มบ้านนายสมศักดิ์ สินสมุทร 23120 ก.ค. 61
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงพื้นที่สำหรับก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อยแห่งใหม่22116 พ.ค. 61
ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB