เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Oerlay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.๓๕-๐๐๑ สายบ้านสระคู - เขตตำบลซับสมบูรณ์ ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์919 พ.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Oerlay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.๓๕-๐๐๑ สายบ้านสระคู - เขตตำบลซับสมบูรณ์ ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 1218 พ.ค. 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25637122 พ.ย. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 6 บ้านหินดาด ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 6714 พ.ย. 62
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเดิมโดยการเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบโดยใช้เกรดเดอร์ 718 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อยแห่งใหม่ บริเวณ หมู่ที่ ๓ บ้านโคกเศรษฐี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11323 ก.ค. 62
ประกาศจ้าง และเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อยแห่งใหม่ บริเวณ หมู่ที่ ๓ บ้านโคกเศรษฐี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25028 มิ.ย. 62
ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อยแห่งใหม่ บริเวณ หมู่ที่ ๓ บ้านโคกเศรษฐี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10124 มิ.ย. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อยแห่งใหม่ บริเวณ หมู่ที่ ๓ บ้านโคกเศรษฐี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8917 มิ.ย. 62
เรื่อง การจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงกัน ประจำปี 256222585 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย(แห่งใหม่)15611 ก.ย. 61
เชิญชวนจ้างออกแบบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย(แห่งใหม่) โดยวิธีวิธีคัดเลือก2054 ก.ย. 61
ประกาศราคากลางจ้างออกแบบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย (แห่งใหม่)16129 ส.ค. 61
เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างออกแบบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย(แห่งใหม่) ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป19627 ส.ค. 61
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหน้าฝายคลองแปด หมู่ที่ 9 บ้านคลองแปด ตำบลซับน้อย 14724 ส.ค. 61
ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย(แห่งใหม่)13117 ส.ค. 61
ประกาศราคากลางโครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย(แห่งใหม่) โดยวิธีประกาศเชิญชวน14416 ส.ค. 61
โครงการจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลาน พร้อมปูพื้นยาพาราศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโคกเศรษฐี 13520 ก.ค. 61
ประกาศราคากลางก่อสร้างฝายชะลอน้ำ บริเวณกลุ่มบ้านนายสมศักดิ์ สินสมุทร 17220 ก.ค. 61
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงพื้นที่สำหรับก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อยแห่งใหม่15416 พ.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB