เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย(เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)227 พ.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ ๓๕-๐๐๐๓ สายแยกบ้านพุเตย - บ้านซับน้อย(กม.ที่ ๒๓+๐๐๐)บ้านซับอโศก - บ้านคลองแปด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1318 พ.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay)รหัสทางหลวงท้องถิ่นพช.ถ35-002สายบ้านซับน้อย-บ้านหนองสะแก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1513 พ.ย. 63
โครงการเสริมผิว แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.๓๕-๐๐2 สายบ้านซับน้อย – บ้านหนองสะแก ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1313 พ.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย(เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2212 พ.ย. 63
ประกาศราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ 35-0003 สายแยกบ้านพุเตย-บ้านซับน้อย(กม.ที่23+000)บ้านซับอโศก-บ้านคลองแปดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)142 พ.ย. 63
ประกาศราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย(เพิ่มเติม)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1130 ต.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน85 ต.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม103 ก.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม34 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน63 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Oerlay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.๓๕-๐๐๑ สายบ้านสระคู - เขตตำบลซับสมบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2108 มิ.ย. 63
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563834 มิ.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Oerlay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.๓๕-๐๐๑ สายบ้านสระคู - เขตตำบลซับสมบูรณ์ ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์25019 พ.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Oerlay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.๓๕-๐๐๑ สายบ้านสระคู - เขตตำบลซับสมบูรณ์ ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 23018 พ.ค. 63
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 25631075 พ.ค. 63
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563307 เม.ย. 63
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563253 มี.ค. 63
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563274 ก.พ. 63
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562276 ม.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB