เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบััติการป้องกันการทุจริจสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

วันที่ 23 พ.ค. 60 หมวดหมู่ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย

เอกสารทั้งหมด 5 ชุด

2แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง SAR.docx64.83 KB
3.ปก.doc400.00 KB
4.คำนำ.doc48.50 KB
5.สารบัญ.doc48.00 KB
7.ประกาศ.doc197.50 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

0.01s. 0.50MB