เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบััติการป้องกันการทุจริจสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

วันที่ 23 พ.ค. 60 หมวดหมู่ ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย

เอกสารทั้งหมด 6 ชุด

2แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง SAR.docx64.83 KB
3.ปก.doc400.00 KB
4.คำนำ.doc48.50 KB
5.สารบัญ.doc48.00 KB
7.ประกาศ.doc197.50 KB
1แบบฟอร์มการจัดทำแผน 3 ส่วน.docx453.45 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

0.02s. 0.50MB