เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย204 ธ.ค. 63
ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.256320428 ส.ค. 63
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย13329 พ.ค. 63
ประกาศแจ้งการชำระภาษี ปีงบประมาณ 256310529 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ตารางการชำระภาษีบำรุงท้องที่เคลื่อนที่ นอกเวลาราชการ ประจำปี25611553 ม.ค. 61
โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการชำระภาษีบำรุงท้องที่เคลื่อนที่นอกเวลาราชการ ประจำปีงบประมาณ 25611311 พ.ย. 60
ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB