เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)2914 ม.ค. 63
วันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายนพ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อยได้ดำเนินการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย หมู่ที่ 14 บ้านซับสามัคคี4413 พ.ย. 62
วันพฤหัสบดี ที่ 7พฤศจิกายนพ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อยได้ดำเนินการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย หมู่ที่ 5 บ้านซับปางช้าง297 พ.ย. 62
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นำโดยท่านนายกสมาน ถาวรกูล นายก อบต.ซับน้อย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อบต.ซับน้อย เข้าร่วมประชุมสัญจรชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ อาคารกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่3 บ้านโคกเศรษฐีค่ะ257 พ.ย. 62
วันพุธที่ 6 พฤศจิกายนพ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อยได้ดำเนินการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย หมู่ที่ 10 บ้านหนองขาม386 พ.ย. 62
วันจันทร์ที่ 4พฤศจิกายนพ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อยได้ดำเนินการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย หมู่ที่ 13 บ้านทรายเพชร364 พ.ย. 62
วันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายนพ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อยได้ดำเนินการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย หมู่ที่ 11บ้านคลองทรายใต้281 พ.ย. 62
วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อยได้ดำเนินการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย หมู่ที่ 8 บ้านกลุ่มสิงห์4331 ต.ค. 62
วันพุธ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อยได้ดำเนินการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย หมู่ที่ 3 บ้านโคกเศรษฐี2930 ต.ค. 62
วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อยได้ดำเนินการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย หมู่ที่ 4 บ้านคลองยางงาม4629 ต.ค. 62
วันจันทร์ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อยได้ดำเนินการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย หมู่ที่ 12บ้านสระคู3328 ต.ค. 62
25 ต.ค 62 อบต.ซับน้อยจัดงานมอบปัญญาบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนสร้างสุขตำบลซับน้อย รุ่นที่2 โดยได้รับเกียรติจากท่าน สมาน ถาวรกูล นายก อบต.ซับน้อยเป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบปัญญาบัตรแก่นักเรียน จำนวน 73 คน 2325 ต.ค. 62
วันนี้ อบต.ซับน้อย นำโดยท่านนายกสมาน ถาวรกูล ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพทีมควบคุมโรคระบาดประจำตำบลซับน้อย โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ควบคุมโรคฯ วิเชียรบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน90คนค่ะ3422 ต.ค. 62
วันอังคาร ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อยได้ดำเนินการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย หมู่ที่ 9 บ้านคลองแปด5022 ต.ค. 62
วันจันทร์ ที่ 21 ตุลาคมพ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อยได้ดำเนินการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย หมู่ที่ 7บ้านซับรุ่งเจริญ2521 ต.ค. 62
วันพฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคมพ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อยได้ดำเนินการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย หมู่ที่ 2 บ้านซับอโศก4017 ต.ค. 62
ันพุธ ที่ 16 ตุลาคมพ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อยได้ดำเนินการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย หมู่ที่ 1 บ้านซับน้อย3616 ต.ค. 62
วันอังคารที่ 15 ตุลาคมพ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อยได้ดำเนินการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย หมู่ที่ 1 บ้านซับน้อย2915 ต.ค. 62
(11 ก.ย.62)อบต.ซับน้อย นำโดยท่านสมาน ถาวรกูล นายก อบต.ซับน้อย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ดำเนินโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้สูงอายุ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10-11 ก.ย.2562 ณ วัดสามัคคีประชาราม (วัดยาง3811 ก.ย. 62
วันที่ 8 กันยายน 2562 อบต.ซับน้อย ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลซับน้อยดำเนินโครงการอบรมกายภาพบำบัดประคบสมุนไพร และโครงการขยับกายสลายไขมัน โดยได้รับเกียรติจากคุณอรอรุณ เด่นดวง ปลัด อบต.ซับน้อยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และทีมวิทยาการที่มาให้ความรู้จากโรงพยา658 ก.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB