เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
การจัดซื้อวัคซีนป้องกัน COVID - 19824 ก.พ. 64
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (Thai QM 2021)1323 ก.พ. 64
ขอความร่วมมือกำกับดูแลสถานการณ์อ้อยเข้าหีบ ฤดูการผลิตปี 2563/25641423 ก.พ. 64
จดหมายข่าว กองคลัง อบต.ซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์2116 ก.พ. 64
การขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาด ในช่วงฤดูแล้ง ปี พ.ศ. 2564471 ก.พ. 64
ประกาศ กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ อบต.ซับน้อย201 ก.พ. 64
การควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)1821 ม.ค. 64
กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์2813 ม.ค. 64
มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับที่ 21)2311 ม.ค. 64
ประกาศมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 20) 247 ม.ค. 64
การเตรียมการรองรับสถานการณ์กรณีมีผู้ติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)2529 ธ.ค. 63
มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20192929 ธ.ค. 63
ประกาศมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 3122 ธ.ค. 63
how to ทิ้งหน้ากากอนามัยทิ้งอย่างไรให้ถูกต้อง23730 ก.ย. 63
วันที่ 10 ก.ย.63 อบต.ซับน้อย นำโดยท่านนายกสมาน ถาวรกูล ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ซับน้อย จัดทำโครงการตรวจคัดกรองผู้มีปัญหาด้านสายตา และมอบแว่นสายตาให้แก่ผู้ที่จักษุแพทย์ระบุว่าต้องใช้แว่นสายตา จำนวน 354 ราย ณ ศูนย์รวมผลิตภัณต์ตำบลซับน้อย23510 ก.ย. 63
ช่วยเหลือประชาชนเกิดเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลซับน้อย3619 พ.ค. 63
แจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลซับน้อย3616 เม.ย. 63
ช่วยเหลือประชาชนเกิดเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลซับน้อย3410 เม.ย. 63
แจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลซับน้อย3718 มี.ค. 63
วันที่ 17 มี.ค.63 อบต.ซับน้อย นำโดยท่านสมาน ถาวรกูล นายก อบต.ซับน้อย ได้จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2562 และขณะนี้เป็นช่วงการเผ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 จึงได้มีการตรวจคัดกรองโดยการวัดอุณภูมิร่างกายผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกค40317 มี.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB