เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
การจัดซื้อวัคซีนป้องกัน COVID - 19824 ก.พ. 64
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (Thai QM 2021)1123 ก.พ. 64
ขอความร่วมมือกำกับดูแลสถานการณ์อ้อยเข้าหีบ ฤดูการผลิตปี 2563/25641223 ก.พ. 64
จดหมายข่าว กองคลัง อบต.ซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์2016 ก.พ. 64
การขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาด ในช่วงฤดูแล้ง ปี พ.ศ. 2564461 ก.พ. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย381 ก.พ. 64
ประกาศ กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ อบต.ซับน้อย201 ก.พ. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย301 ก.พ. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย621 ก.พ. 64
การควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)1821 ม.ค. 64
กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์2813 ม.ค. 64
มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับที่ 21)2311 ม.ค. 64
ประกาศมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 20) 247 ม.ค. 64
การเตรียมการรองรับสถานการณ์กรณีมีผู้ติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)2529 ธ.ค. 63
มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20192929 ธ.ค. 63
ประกาศมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 3122 ธ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย294 ธ.ค. 63
how to ทิ้งหน้ากากอนามัยทิ้งอย่างไรให้ถูกต้อง23630 ก.ย. 63
วันที่ 10 ก.ย.63 อบต.ซับน้อย นำโดยท่านนายกสมาน ถาวรกูล ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ซับน้อย จัดทำโครงการตรวจคัดกรองผู้มีปัญหาด้านสายตา และมอบแว่นสายตาให้แก่ผู้ที่จักษุแพทย์ระบุว่าต้องใช้แว่นสายตา จำนวน 354 ราย ณ ศูนย์รวมผลิตภัณต์ตำบลซับน้อย23310 ก.ย. 63
ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.256324828 ส.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB