เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
how to ทิ้งหน้ากากอนามัยทิ้งอย่างไรให้ถูกต้อง9330 ก.ย. 63
วันที่ 10 ก.ย.63 อบต.ซับน้อย นำโดยท่านนายกสมาน ถาวรกูล ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ซับน้อย จัดทำโครงการตรวจคัดกรองผู้มีปัญหาด้านสายตา และมอบแว่นสายตาให้แก่ผู้ที่จักษุแพทย์ระบุว่าต้องใช้แว่นสายตา จำนวน 354 ราย ณ ศูนย์รวมผลิตภัณต์ตำบลซับน้อย10510 ก.ย. 63
ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.256311528 ส.ค. 63
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นำโดยท่านสมาน ถาวรกูล นายกอบต.ซับน้อยผู้บริหารและพนักงานอบต.ซับน้อย ทำพิธีตั้งศาล อบต.ซับน้อยแห่งใหม่ค่ะ18024 ก.ค. 63
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)1864 มิ.ย. 63
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) สำหรับบุคลากรภายใน1744 มิ.ย. 63
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย11729 พ.ค. 63
ช่วยเหลือประชาชนเกิดเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลซับน้อย919 พ.ค. 63
แจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลซับน้อย816 เม.ย. 63
ช่วยเหลือประชาชนเกิดเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลซับน้อย710 เม.ย. 63
แจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลซับน้อย618 มี.ค. 63
วันที่ 17 มี.ค.63 อบต.ซับน้อย นำโดยท่านสมาน ถาวรกูล นายก อบต.ซับน้อย ได้จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2562 และขณะนี้เป็นช่วงการเผ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 จึงได้มีการตรวจคัดกรองโดยการวัดอุณภูมิร่างกายผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกค27617 มี.ค. 63
วันที่ (6 มี.ค.63) อบต.ซับน้อยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID – 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยมีท่านสมาน ถาวรกูล นายก อบต.ซับน้อย เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ตำบลซับน2876 มี.ค. 63
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ณ องค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย1474 มี.ค. 63
จ่ายเบี้้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ วันที่ 6 มีนาคม 2563934 มี.ค. 63
้(27ก.พ.63) อบต.ซับน้อย ร่วมกับเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี จัดโครงการรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่นฯ โดยได้รับเกียรติจากท่านปลัดวิทยา รัตนมณี ปลัดอวุโสอำเภอวิเชียรบุรี เป็นประธานในพิธี และในกิจกรรมครั้งนี้ อบต.ซับน้อยได้จัดนิทรรศการ การลดการเผาพื้นที่เกษตร ปัญหาสุขภา28727 ก.พ. 63
ประกาศ วันที่ 17 มีนาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย(บัณฑิตน้อย) ปี 256328025 ก.พ. 63
โครงการส่งเสริมสุขภาพฟัน​ "หนูน้อยฟันสวยหัวใจเบิกบาน" วันที่​21กุมภาพันธ์​2563 เวลา​09.30 น.​ณ​ศูนย์​พัฒนา​เด็กเล็ก​องค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบล​ซับ​น้อย​โรงเรียน​รัฐประชาณุสรณ์​ค่ะ30121 ก.พ. 63
ประกาศแจ้งการชำระภาษี ปีงบประมาณ 25638629 ม.ค. 63
คณะกรรมการตรวจการจ้างและท่านปลัดนรินทร์โชติ ปลัด อบต.ซับน้อย ร่วมตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านคลองยางงาม โดยมีตัวแทนหมู่บ้าน นำโดยท่านผู้ใหญ่ทวีศิลป์ รัตนภักดี และกรรมการจากตัวแทนหมู่บ้าน เข้าร่วมตรวจรับงานในครั้งนี้ค่ะ32822 ม.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB