เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
วันที่ 17 มี.ค.63 อบต.ซับน้อย นำโดยท่านสมาน ถาวรกูล นายก อบต.ซับน้อย ได้จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2562 และขณะนี้เป็นช่วงการเผ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 จึงได้มีการตรวจคัดกรองโดยการวัดอุณภูมิร่างกายผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกค5617 มี.ค. 63
วันที่ (6 มี.ค.63) อบต.ซับน้อยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID – 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยมีท่านสมาน ถาวรกูล นายก อบต.ซับน้อย เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ตำบลซับน566 มี.ค. 63
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ณ องค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย384 มี.ค. 63
จ่ายเบี้้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ วันที่ 6 มีนาคม 2563454 มี.ค. 63
้(27ก.พ.63) อบต.ซับน้อย ร่วมกับเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี จัดโครงการรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่นฯ โดยได้รับเกียรติจากท่านปลัดวิทยา รัตนมณี ปลัดอวุโสอำเภอวิเชียรบุรี เป็นประธานในพิธี และในกิจกรรมครั้งนี้ อบต.ซับน้อยได้จัดนิทรรศการ การลดการเผาพื้นที่เกษตร ปัญหาสุขภา6027 ก.พ. 63
ประกาศ วันที่ 17 มีนาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย(บัณฑิตน้อย) ปี 256315025 ก.พ. 63
โครงการส่งเสริมสุขภาพฟัน​ "หนูน้อยฟันสวยหัวใจเบิกบาน" วันที่​21กุมภาพันธ์​2563 เวลา​09.30 น.​ณ​ศูนย์​พัฒนา​เด็กเล็ก​องค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบล​ซับ​น้อย​โรงเรียน​รัฐประชาณุสรณ์​ค่ะ7321 ก.พ. 63
ประกาศแจ้งการชำระภาษี ปีงบประมาณ 25635729 ม.ค. 63
คณะกรรมการตรวจการจ้างและท่านปลัดนรินทร์โชติ ปลัด อบต.ซับน้อย ร่วมตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านคลองยางงาม โดยมีตัวแทนหมู่บ้าน นำโดยท่านผู้ใหญ่ทวีศิลป์ รัตนภักดี และกรรมการจากตัวแทนหมู่บ้าน เข้าร่วมตรวจรับงานในครั้งนี้ค่ะ9222 ม.ค. 63
วันที่ 18 มค. 63 อบต.ซับน้อย นำโดยนายสมาน ถาวรกูล นายก อบต.ซับน้อย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดอบต.ซับน้อย และพนักงานส่วนตำบล ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวร ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรอำเภอวิเชียรบุรี7418 ม.ค. 63
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างออกตรวจโครงการเปลี่ยนท่อส่งน้ำระบบประปา หมู่ที่ 6 บ้านหินดาด7214 ม.ค. 63
การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)14014 ม.ค. 63
วันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายนพ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อยได้ดำเนินการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย หมู่ที่ 14 บ้านซับสามัคคี11213 พ.ย. 62
วันพฤหัสบดี ที่ 7พฤศจิกายนพ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อยได้ดำเนินการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย หมู่ที่ 5 บ้านซับปางช้าง737 พ.ย. 62
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นำโดยท่านนายกสมาน ถาวรกูล นายก อบต.ซับน้อย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อบต.ซับน้อย เข้าร่วมประชุมสัญจรชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ อาคารกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่3 บ้านโคกเศรษฐีค่ะ797 พ.ย. 62
วันพุธที่ 6 พฤศจิกายนพ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อยได้ดำเนินการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย หมู่ที่ 10 บ้านหนองขาม916 พ.ย. 62
วันจันทร์ที่ 4พฤศจิกายนพ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อยได้ดำเนินการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย หมู่ที่ 13 บ้านทรายเพชร1144 พ.ย. 62
วันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายนพ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อยได้ดำเนินการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย หมู่ที่ 11บ้านคลองทรายใต้751 พ.ย. 62
วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อยได้ดำเนินการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย หมู่ที่ 8 บ้านกลุ่มสิงห์9631 ต.ค. 62
วันพุธ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อยได้ดำเนินการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย หมู่ที่ 3 บ้านโคกเศรษฐี7930 ต.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/7 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB